Klimakompensasjon

Skiltmax og miljøet

Miljøhensynet blir stadig viktigere. Klimaforandringer som skyldes CO2-utslipp og andre drivhusgasser, er i dag et stort miljøproblem som kommer fra mange deler av samfunnet. Hos Skiltmax vil vi ta vårt miljøansvar og arbeider målrettet med å forebygge og minske miljøpåvirkningene. Det gjør vi ved å kompensere for CO2-utslippene som kommer fra selskapet.

Klimakompensasjon

Klimakompensasjonen vi bidrar med er i praksis en finansiering av tiltak utenfor vår egen virksomhet. Tiltaket skal føre til utslippsreduksjoner som tilsvarer utslippene vi vil kompensere for. Slik gir utslippsreduksjonen minskede utslipp andre steder.

Hvert år beregner Skiltmax sine CO2-utslipp og klimakompenserer for utslippene som kommer fra skiltproduksjonen og frakt til kundene. Klimakompensasjonen gjøres i samarbeid med Tricorona Climate Partner, et selskap som hjelper andre selskap og organisasjoner med å ta ansvar for en bærekraftig utvikling og klima. Tricorona tilbyr ulike utslippsreduserende prosjekter med pålitelige sertifiseringer som man kan kompensere ved hjelp av.

Treplanting

Vi har valgt å klimakompensere ved å delta i treplantingsprosjektet «Tropical Mix». Det er et unikt skogsprosjekt som pågår i flere provinser i Panama, der avskoging er et stort problem. I løpet av prosjektet har det blitt plantet mer enn 1,9 millioner trær, og hittil har prosjektet bidradd med en CO2-reduksjon på ca. 135 100 tonn. Prosjektet er sertifisert med Gold Standard, den eneste sertifiseringsstandarden som er godkjent og anerkjent av mer enn 80 internasjonale miljøorganisasjoner, blant annet WWF International.

Her kan du lese mer om Tricorona Climate Partner og ulike klimaprosjekter.

Hva synes kundene våre?